Doma Aktualno V času epidemije Zagorje še vedno “v pogonu”

V času epidemije Zagorje še vedno “v pogonu”

Čas se je nekako ustavil, a delo, kot so nam zagotovili, na zagorski občini še zdaleč ne stoji. Poleg vseh aktivnosti povezanih s preprečevanjem okužb s koronavirusom, so na občini v polni pripravljenosti za izvedbo energetskih sanacij in ostalih del, takoj ko bodo razmere to dopuščale.

Izvajalci izbrani

Pred dvema dnevoma so Zagorjani oddali vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje sanacije šolske telovadnice pri OŠ Toneta Okrogarja. Občina Zagorje je bila pripravljena tudi na oddajo vloge na Razpis MIZS za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole za obdobje 2020-2021. Na razpis so nameravali oddati vlogo za sofinanciranje naložbe v rekonstrukcijo in energetsko sanacijo objekta SVEA, vendar je pred zaključkom roka za oddajo vlog, ministrstvo – zaradi ukrepov Vlade RS proti Korona virusu, postopek izvedbe razpisa ustavilo.

Izvajalca za energetsko sanacijo Proletarca in Svee sta izbrana, podpis s podjetjem AGM Nemec in VG5 bo izveden po prejemu pogodbe o sofinanciranju s strani infrastrukturnega ministrstva.

»Trenutno rokov izvedbe in terminskih planov aktualnih projektov še nismo spreminjali« zagotavljajo na zagorski občini, bo pa verjetno potrebno za katerega od projektov v izvajanju spremeniti investicijsko dokumentacijo zaradi spremembe dinamike in virov financiranja.

Bodo v času epidemije objavljeni kakšni razpise se bo čakalo do konca epidemije?

Odločitev bo odvisna od trajanja epidemije in predvsem od tega ali bodo gradbena podjetja operativna.

Kako je z odprtimi gradbišči?
1.Sanacija opornih zidov na javni poti Plavišnik, ID 108404 1.faza, izvajalec HIP-KA d.o.o. Ljubljana, dela se izvajajo, skladno z vremenskimi razmerami in omejitvami glede na dano situacijo v RS.
2. Sanacija kamnitega podora Vilhemini, na LC Zagorje-Čolnišče, so prekinjena. Za zaključitev del pa je potreben še minimalen obseg po pogodbi. Izvajalec del AGM Nemec.
3. Sanacija LC Briše-Kolovrat, so prekinjena. Za zaključitev del pa je potreben še minimalen obseg po pogodbi. Izvajalec del HIP-KA d.o.o. Ljubljana.
4. Rekonstrukcija JK Zagorje-odsek Podvine 34-35. Izvajalec del GP Dolacom, je dela prekinil, vsled razmer v RS.
5. ostalih večjih investicijskih del in rekonstrukcij, trenutno ni v teku!

V tem tednu bo tudi podpisana pogodba z izbranim izvajalcem za projektiranje kolesarske steze Zagorje-Orehovica – 2. faza. Zagorjani so pripravili še dopolnitev vlogo za sistem izposoje električnih koles na Ekoskladu in čakajo sklep o sofinanciranju projekta.
Pripravljena je tudi vsa razpisna dokumentacija za izvedbo javnih naročil izgradnje ekonomske poslovne cone Zagorje in projekta Obnova mestnih cest.

Odločitev o 15 poslanih idejah za novo grafično podobo Zagorja po zaključeni epidemiji

Zaradi razglašene epidemije še ni bil končan izbor za najboljšo idejno zasnovo oblikovne rešitve celostne grafične podobe občine, ki je bil sicer načrtovan do 15. marca. Zaradi razmer s korona virusom se je komisija, ki je pregledala 15 predlogov, lahko sestala le dvakrat. Na prvi seji je ocenjevalna komisije pregledala pravočasnost in popolnost oddanih predlogov, na drugi seji pa je prispele predloge točkovala glede na merila iz razpisa. Tretja seja komisije, na kateri bi ocenjevalna komisije izbrala najboljše predloge ter odprla ovojnice »Avtor«, je bila odpovedana in prestavljena za nedoločen čas.

Sestanka z gostinci še ni bilo

Občina Zagorje ob Savi je v februarju na svoji spletni strani objavila poziv za gradnjo gostinskega objekta v Evroparku. V primestnem rekreacijskem območju Evroparka je med drugimi načrtovanimi dejavnostmi predvidena tudi izgradnja gostinskega objekta s sanitarijami. V ta namen Občina Zagorje ob Savi načrtuje podelitev stavbne pravice na komunalno opremljenem zemljišču investitorju, ki bi tak objekt izgradil. Na poziv so se odzvali trije zainteresirani investitorji oz. gostinci. Sestanka z njimi še ni bilo, saj je le tega prehitel čas epidemije.

Vseh pet diplomantov do nagrade

V oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo so glavnino razpisov zaključili še pred razglasitvijo epidemije. Zaključeni so bili razpisi za sofinanciranje ljubiteljske kulture, humanitarnih organizacij, turističnih društev, veteranskih organizacij in razpisi za področje kmetijstva, turizma in dodatnega programa osnovnih šol. V preteklem tednu je bil zaključen tudi razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v preteklem letu. Vsi diplomanti, 5 se jih je prijavilo na navedeni razpis, so prejeli obvestilo, da njihovo zaključno delo izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev nagrade.

Javni razpis o sofinanciranju Letnega programa športa 2020 v Občini Zagorje ob Savi, bo zaključen v mesecu aprilu, prav tako bo v aprilu obdelan tudi razpis za promocijo občine.

Print Friendly, PDF & Email