Doma Aktualno Zagorska kolesarska steza, trboveljski podjetniški inkubator in hrastniška obrtna cona

Zagorska kolesarska steza, trboveljski podjetniški inkubator in hrastniška obrtna cona

Država je za Zasavje namenila 19,2 milijona evrov, ki jih bodo pripeli k Dogovoru za razvoj zasavske regije. Preverili smo, kaj vse so župani uvrstili med najpomembnejše projekte?

Sprva 11, danes 9 projektov

Pred dvema letoma so zasavski župani skupaj z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom sedli za mizo v Hrastniku in dorekli prednostne investicije – vsak za svojo občino. Tako so takrat zbrali 11 projektov s področja spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo (poslovna infrastruktura), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti, gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo in izboljšanja regionalne mobilnosti.

Tjaša Polc

Na podlagi aneksa, težkega dobrih 19 milijonov evrov bo Zasavje s pridobljenimi sredstvi izvedlo 9 projektov v vseh treh občinah, glede na zadnji dogovor bosta iz novega izpadla projekta Odvajanje in čiščenje vode v porečju Save v Zagorju ter izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi v Hrastniku. Občini Hrastnik in Zagorje sta se naknadno sami odločili, da od dveh projektov odstopita. »Gre za to, da pod pogoji, ki jih določa evropska regulativa in resorna ministrstva v teh dveh občinah realno ne bi morali izvesti« nov seznam projektov pojasni Tjaša Polc iz RRA Zasavje.

Zaključek do leta 2023

Ne glede na odstop od dveh projektov, pa so Dogovor regij oblikovali tako, da sredstva ne bodo ostala. Polčeva poudarja, da so se zasavske občine uskladile in bodo vseh 19,2 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev porabile v skladu z novim dogovorom.
Večina javnih razpisov za izvajalce bo objavljenih letos, našteti projekti pa naj bi se zaključili do leta 2023.

Projekti, ki so jih dorekli zasavski župani so:

Obrtno industrijska cona Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),
– Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
Zasavski podjetniški inkubator (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
Ekonomsko – poslovna cona Zagorje (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
– Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
Kolesarska steza Zagorje – Orehovica (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),
– Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most (nosilec projekta: Občina Hrastnik).

Najdražji zasavski projekt bo kolesarska steza v Občini Zagorje, sledi glavna ceste Hrastnik – Zidani Most – oba okoli 6 milijonov evrov. V skupnem znesku pa bo iz naslova zasavskega dogovora največ projektov, ki bodo v skupnem znesku tudi najtežji, imeli v Občini Trbovlje. Skoraj 10 milijonov evrov bodo v Trbovljah vložili v cono Nasipi, Zasavski inkubator, kolesarsko stezo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

In, kaj če kakšen projekt »pade v vodo«? Bo tako Zasavje deležno manj sredstev, še vprašamo na razvojni agenciji, kjer Polčeva odgovori: »Ravno z namenom, da kateri od projektov, uvrščenih v DRR, slučajno ne bi bil izvedljiv, že pred samim začetkom izvajanja potekajo usklajevalni sestanki, kjer se preveri trenutno stanje priprav na izvajanje projektov, ocene finančnih vrednosti, morebitne pasti in izzivi pri implementaciji.« In kot zaključi, zaenkrat vse kaže na to, da bo vseh 9 projektov tudi realno izvedenih.

Kolesarske poti, zasavski inkubator, poslovne cone

Print Friendly, PDF & Email