Doma 1+1=2 Zasavski projekt: “Če ti življenje nameni smeti, jih “Prešito” znova Oživi”

Zasavski projekt: “Če ti življenje nameni smeti, jih “Prešito” znova Oživi”

Gradimo vključujoče in povezano Zasavje je nov projekt EU zasavskega Varstveno delovnega centra s partnerjem Sinergija in več kot 10 različnimi zasavskimi vladnimi, nevladnimi organizacijami in podjetji.

Prejšnji teden so v zagorskem VDC-ju pripravili predstavitveni dogodek projekta, ki ga simbolično povezujejo z nujnostjo povezanosti tudi na nivoju Slovenije.

Želijo vse bolj vključujočo družbo

Špela Režun

Strategija VDC Zasavje do leta 2025 je usmerjena predvsem v to, da zasavsko okolje postane še bolj vključujoče, bolj povezano,” je povedala dr. Špela Režun, direktorica VDC Zagorje.” Ni samo VDC tisti, ki spodbuja uporabnike in jih vključuje, to so tudi posamezniki in organizacije. Zato je še posebno pomemben nov EU project – VIP.”  Zasavski projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost je 33.000 evrov, 10.000 evrov bo lastnega vložka.

Sodelujoči imajo pred sabo več ciljev. Eden od njih je, da lahko uporabniki zasavskega VDC in ostalih ranljivih skupin v Zasavju, s pomočjo strokovne podpore izražajo svoje stiske, želje, potrebe, da se upajo tudi samostojno in brez pomoči, izpostaviti in vključevati v družbo. Pomembno je, da to vključevanje v družbo podpirajo tudi posamezniki in okolje. Zato je potrebna sprememba miselnosti tako s strani direktorjev, vodij in ravnateljev.

Načrtovanih je trideset VIP dni, na katerih se srečujejo direktorji in ravnatelji dvanajstih različnih zasavskih vladnih in nevladnih organizacij, pa tudi učitelji in vzgojitelji. Skupaj razmišljajo o enovitih projektih, ki bi bili dobri za Zasavje za bolj vključujočo družbo na vseh nivojih. Do sedaj so se srečevali ob sredah s pomočjo Zoom-a. Zaradi počitnic bodo delo nadaljevali septembra.

Vstop v družbo brez mentorjev

V okviru projekta je načrtovano vsaj deset VIP dogodkov, ki bodo ostali trajni. Te dogodke naj bi polega VDC-ja organizirale tudi ostale organizacije v Zasavju. Nameravajo tudi še naprej razvijati koncept “Prešito”, ki so ga letos prijavili na Gospodarski zbornici kot inovacijo. To so iz odpadnih materialov, predvsem jeansa, narejeni novi uporabni izdelki po načelu: “Če ti življenje nameni smeti, jih “Prešito” znova Oživi”.

“Pomembno je, da uporabniki lahko s pomočjo strokovne podpore izražajo svoje stiske in potrebe, da se pripravijo na vstop v družbo tudi brez pomoči mentorjev. Še kako pomembno je tudi podiranje stereotipov” je prepričana direktorica, ki želi, da se s tovrstnimi projekti vse bolj podirajo tudi meje med občinami in da so le te bolj prijazne invalidom. “Žal pa v glavah ljudi te meje še vedno obstajajo,”doda.

Nadaljuje se v septembru

Projekt je bil pripravljen na zagon že aprila. Načrtovane kreativne vključujoče VIP srede, bilo naj bi jih 30, so začeli kar preko spleta. Srečevali pa so se direktorji in ravnatelji dvanajstih različnih zasavskih vladnih in nevladnih organizacij. Skupaj razmišljajo o enovitih projektih, ki bi bili dobri za Zasavje kot bolj vključujočo družbo na vseh nivojih.

Print Friendly, PDF & Email