Doma Aktualno Zapiranje rudnika PRESTAVILI

Zapiranje rudnika PRESTAVILI

Rudnik Trbovlje-Hrastnik bodo predvidoma zaprli šele leta 2023. O noveli zakona o zapiranju rudnika bodo državni poslanci odločali aprila.

Da ne bo ogroženo zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje

Vojka Šegan

“Pokazalo se je, da v obstoječem zakonu o zapiranju RTH monitoring ni bil predviden. Poleg tega morajo biti sanacijska dela po koncu rudarjenja kvalitetno zaključena, da ne bo ogroženo zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje,” je razloge za vložitev novele zakona pojasnila prvopodpisana zasavska poslanka Vojka Šergan in dodala, da gre le za manjše spremembe zakona, usklajene z RTH, lokalno skupnostjo ter v sodelovanju s finančnim ministrstvom in ministrstvom za infrastrukturo.

Ključne točke novele zakona o zaprtju RTH so zagotoviti finančna sredstva za zapiralna dela v okviru 89,9 milijonov evrov visokega zneska sheme že odobrene državne pomoči, izvajanje monitoringa še najmanj dve leti po zaprtju in ohranjanje rudarske dediščine.

“Vseskozi sem spremljala zapiralna dela RTH, ljudje so se obračali name: v Brnici, na primer, imajo težave z vdorom vode, ne morejo uporabljati kleti. Tudi v Resnici, kjer je po občinskem prostorskem načrtu predvidena gradnja, je potrebna sanacija,” pravi Šerganova. 

Monitoring tudi po zaključku vseh zapiralnih del

Janez Žlak

S tem soglaša tudi direktor RTH Janez Žlak. Po Žlakovih besedah to za Zasavje pomeni, da se bo monitoring še vršil in da bodo vsa zapiralna dela tudi dejansko končana. Da ne bodo ogroženi ne zdravje in ne življenje ljudi, ki živijo na degradiranih območjih, in da preprečijo nadaljnjo škodo na objektih.

“Dejstvo je, da ne bo šlo za dodatna finančna sredstva, vse bo opravljeno  v okviru zneska 89,9 milijonov evrov dovoljene državne pomoči. RTH bo še obstajal, a ne v takšni obliki, kot zdaj. Morda bo še sedem ali deset zaposlenih. Nekdo bo bdel in saniral, če bi se še kaj zgodilo. V Brnici gremo v sanacijo, ker ni b. p., ko bo sanacija končana, bo sledil tehnični pregled. Tehnični pregled in izbris iz registra o pridobivanju premoga bo potrebno narediti za vse parcele, v lasti RTH, kar do konca leta 2018 fizično ni mogoče, saj še niso končana vsa sanacijska dela,” razloži Žlak.

SORODNI ČLANKI:

Ne gre za potrese. Se kaj dogaja v jami?

Print Friendly, PDF & Email