Doma Aktualno Zaposlijo operaterja

Zaposlijo operaterja

V Regijskem centru za obveščanje Trbovlje, Izpostavi URSZR Trbovlje, do vključno 14. marca zaposlijo operaterja za nedoločen čas.

Operater sprejema, obdeluje in prenaša klice v sili, opravlja dispečerske službe na področju zaščite, reševanja in pomoči, izvaja obveščanje in alarmiranje prebivalcev ter izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči, zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah in pojavih, rokuje s tehničnimi sredstvi in sredstvi zvez ter vzdržuje evidence in baze podatkov.

Gibljiv, nestalen urnik, delo v turnusu

Kandidati morajo imeti srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj. Urnik je gibljiv, nestalen, gre za delo v turnusu 12 ur.

Celotno besedilo javne objave, skupaj z obrazcem ‘vloga za zaposlitev’ je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Delodajalec je Ministrstvo za obrambo.

Print Friendly, PDF & Email