Doma Aktualno Zasavje: Za projekte spet na voljo paket v višini skoraj 380 tisočakov

Zasavje: Za projekte spet na voljo paket v višini skoraj 380 tisočakov

Do sredine novembra je odprt razpis partnerstva LAS Zasavje, ki na problemskih območjih nudi nekaj manj kot 380 tisoč evrov. Polovica sredstev je namenjena v okviru razvojne podpore za Hrastnik in Trbovlje.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 378.803,18 evrov, in sicer v višini 162.634,27 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in v višini 216.168,91 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad).

Skladno s Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo se del razpoložljivih sredstev nameni za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje, in sicer v višini 92.388,75 evrov iz EKSRP sklada in 69.106,67 evrov iz ESRR sklada.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Rok za oddajo vlog15.11.2019 (priporočeno – velja datum poštnega žiga; osebno do 12. ure v pisarno vodilnega partnerja – velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).

Informacije o 4. Javnem pozivu lahko pridobite:

  • po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;
  • po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro;

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja. Zadnja vprašanja bodo možna do 12.11.2019.

Print Friendly, PDF & Email