Doma 1+1=2 Zasavski devetošolci bodo preverjali različne predmete

Zasavski devetošolci bodo preverjali različne predmete

Nacionalno preverjanje znanj, ki ga bodo letos opravljali devetošolci iz treh predmetov, bo na vsaki šoli malce drugačno. Poleg slovenščine in matematike jim pripada še tretji predmet.

Osnovne šole, ki izvajajo program z nižjim izobrazbenim standardom bodo kot tretji predmet imele družboslovje. Tretji predmet zasavskih šol pa se razlikuje od šole do šole. V Hrastniku bodo devetošolci pokazali znanje iz domovinske in državljanske kulture in etike, na Izlakah bo tretji predmet fizika, v Litiji, Gradcu in Gabrovki likovna umetnost. V Zagorju bo Skvarčeva šola imela fiziko, Okrogarjeva pa domovinsko in državljansko kulturo in etiko.

Trboveljski devetošolci bodo pisali tuji jezik, razen Osnovna šola Ivana Cankarja, kjer bo na sporedu fizika.

Print Friendly, PDF & Email