Doma Aktualno Zavod za šport Trbovlje nič več samostojen zavod

Zavod za šport Trbovlje nič več samostojen zavod

Javni zavod za šport bo prenehal s svojim delovanjem kot samostojen zavod, pač pa se bo priključil Mladinskemu centru Trbovlje in postal njegov del pod novim imenom Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Pogodbo o pripojitvi bosta zastopnika obeh, za zdaj še ločenih javnih zavodov, podpisali predvidoma najkasneje do 20. maja letos. Občina Trbovlje je edini ustanovitelj tako prevzemnega MCT kot tudi prevzetega Zavoda za šport Trbovlje in bo kot taka tudi krila vse stroške pripojitvenih postopkov.

Občina o prednostih, nekateri vidijo potezo kot nivo uničevanja

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Trbovlje je potekala šele razprava in sprejem predloga omenjene zadeve, zato so številne možnosti še odprte. Tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje je v prvi obravnavi. Svetnica Sara Sotlar je izrazila v razpravi resno skrb glede zatona športa:”Kjer so se zgodile tovrstna združevanja, je v večini ena dejavnost prevladala na drugo” in bila ogorčena, “da so za 30 tisočakov letno, kolikor znese direktorska plača, pripravljeni žrtvovati šport v Trbovljah”. Alenka Forte je pritrdila in k temu dodala še, da “nihče ne more biti tako strokoven, da se spozna hkrati in na kulturo in na šport.” Občina pa v spojitvi vidi pozitivne učinke, kot so zmanjšanje stroškov, večja fleksibilnost kadrovske strukture, organizacijo skupnih, večjih dogodkov in boljša izkoriščenost objektov.

V.d. direktorice MCT Trbovlje še ni želela dajati izjav glede pripojitve. Trenutno kadrovska sestava sicer zajema poleg Zvezdane Lamovšek, ki je na čelu MCT, še “šest redno zaposlenih, osebo, ki dela preko javnih del do konca tega leta in čistilko.”

Edvard Bravec

Kakšna so pričakovanja glede načrtovane pripojitve smo ravno tako povprašali direktorja Zavoda za šport Trbovlje, Edvarda Bravca. Ta je poudaril, da naj bi prišlo do pripojitve (in ne ukinitve, kot bi marsikdo lahko napak razumel) Zavoda za šport Trbovlje k MCT, “tako, da bo dejansko delovno mesto direktorja manj” in dodal, da je v njihovem zavodu šest redno zaposlenih ter on kot direktor. Nov zavod naj bi tako imel skupno 14 zaposlenih.

Print Friendly, PDF & Email