Doma Aktualno Že imate osebni telefonski alarm?

Že imate osebni telefonski alarm?

Občina Trbovlje bo, v obliki mesečne subvencije, tudi letos subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma.

Kaj je »Osebni telefonski alarm«?

Če želite ostati v svojem stanovanju oziroma bivati v oskrbovanem stanovanju, vendar se bojite, kaj bo, če padete ali če vam postane slabo in ne boste mogli poklicati pomoči, lahko uporabite storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma, ki upravičencem omogoča samostojno, kvalitetno in varnejše življenje.

Uporabnik te storitve ima poseben telefonski aparat s tako imenovanim rdečim gumbom. Kadar potrebuje kakršno koli pomoč, lahko s pritiskom na gumb vzpostavi zvezo s klicnim centrom, ki ustrezno ukrepa, in sicer na način, da vzpostavi stik s svojci, prijatelji, znanci oziroma strokovnimi službami medicinske pomoči, pomoči na domu.

Celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma predstavlja uporabniku, njegovim svojcem in drugim osebam iz njegove socialne mreže socialno oporo in razbremenitev. Pogoj za izvajanje storitve je obstoječa telefonska linija. Storitev v tem trenutku še ni na voljo v vseh občinah, se pa pripravlja pilotski projekt kot osnova za klicni center, ki bi omogočil pokritje na območju cele Slovenije.

Kako in do kdaj se prijaviti?

Do subvencije je upravičena fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, ki izpolnjuje dva izmed naštetih pogojev, in sicer da je starejša od 70 let, biva sama oziroma v širši družini, le ti družinski člani pa so odsotni, ima težje kronične bolezni, je invalidna, slepa, slabovidna, naglušna oziroma ima starostne znake; na primer znake demence.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine: http://www.trbovlje.si/ ali na sedežu Občine Trbovlje, Mestni trg 4, vse do porabe sredstev oziroma do konca leta. Subvencija se odobri upravičencem na podlagi prijave na ta javni poziv in sicer po zaporedju prejema vlog do porabe namenskih proračunskih sredstev.

Print Friendly, PDF & Email