Doma Aktualno Zgodba Medijskih Toplic v rokah zagorskega župana?

Zgodba Medijskih Toplic v rokah zagorskega župana?

Župan Občine Zagorje je na včerajšnji seji svetnikom predlagal sklep, v katerem bi ga pooblastili za pogajanja za nakup Medijskih Toplic. Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje, je posebej poudaril, da bo občinski svet o vsem obveščen in bodo o samem nakupu odločali naknadno. Potrebno je zagotoviti tudi sredstva, še dodal.

Sašo Vučko iz LMŠ je posebej poudaril lego Medijskih Toplic pri vstopu v Zagorsko dolino in pomembnost Valvazorjevega vrelca. Primožu Jelševarju iz SLS je opozoril, da bo nakup toplic veliko breme za občino, ampak je županov predlog vseeno podprl. Finance je izpostavil tudi Željko Železnik iz SD, ki je predlagal, da se glasovanje prenese na naslednjo sejo. Vseeno pa dodal, da je čas da se Medijske Toplice rešijo.

Debata, ki je vedno na koncu vsebovala podporo Švaganovem predlogu, se je zaključila s potrditvijo podsklepa o pooblastilu župana za pogajanja za nakup toplic in vseh 23 prisotnih občinskih svetnikov je podprlo županov predlog.

Švagan: Gre za naložbo v prihodnost!

Švagana nam je povedal, da se je za takšen predlog odločil sam in včeraj seznanil kolege na občini. Pojasnil je še, da ne gre za strankarsko potezo in da mu izglasovan podsklep daje zgolj pooblastilo za pogajanja za nakup in mora sam nakup še vedno potrditi občinski svet. “Ne želim, da bi nekdo kupil Medijske Toplice iz špekulativnih razlogov”, je obrazložil. Prav tako si ne želi, da bi v občini kdo izvajal dejavnosti, ki niso ekološko sprejemljive.

Gre torej za enkratno potezo, da proučijo možnost odkupa. Bolje je, kot nam je po seji še odgovoril, da je lastnik Občina Zagorje ob Savi, saj bodo s tem boljša pogajalska izhodišča tudi za pridobivanje investitorjev. Županova odgovornost bo, da bo cena skladna z občinskim proračunom.

Print Friendly, PDF & Email